Klicka här för att lära dig mer om Fagerbacka Fäbodställe.
Kontaktuppgifter och beställningar

Fagerbacka är sommartid ett mycket naturskönt ställe och står öppet för besök året om. Packa picnic- korgen eller ryggsäcken för ett besök, du kan komma åkande, cyklande, vandrande, skidande eller hur du vill.

Fäbodstället kan sommartid nås via en ca 8 km lång vandringsled som startar invid idrottsplatsen Åvallen.

På vintern finns ett skidspår uppdraget mellan idrottsplanen Åvallen (adress Purmovägen 560) och Fagerbacka med fortsättning till Manners.

Guidning för grupper, med eller utan servering, ordnas på begäran.

Föreningen tillhandahåller informationsmaterial och souvenirer, som kan efterfrågas av kontaktpersonerna.                

Guidning för grupper kan beställas av:

          Tommy Olin, tel. 0500 272232
          e-mail: tommy.olin@multi.fi

         Gunhild Berger, tel. 050 3805983
        
Anna-Lisa Björklund, tel. 0400 184643
         Gösta och Marita Löfbacka, tel. 050 5851813
         el. 050 4138627
         

Föreningens postadress är:

          Föreningen Fagerbacka Fäbodställe
          c/o T. Olin
         
Storbackavägen 3
          68930 Purmo

Här kan du se var Fagerbacka finns på kartan.