Klicka här för att lära dig mer om Fagerbacka Fäbodställe.
Allmänt om Fagerbacka

Enligt traditionen uppstod Fagerbacka fäbodställe 1825.

När Fagerbacka upplevde sin storhetstid (1910-talet, början av 1920-talet) fanns här:  8 stugor, 9 fähus, 3 brunnar, och diverse andra uthus, jordkällare, kokgrytor mm.

Fagerbacka var då ett levande samhälle med "stadigvarande fäbodbosättning" sommartid. Verksamheten upphörde 1925 när en lagändring förbjöd kreaturen att gå fritt.

År 1996 bildades föreningen Fagerbacka Fäbodställe r.f.

Föreningens syfte är att tillvarata och vårda fäbodställets traditioner samt att återskapa en del av detsamma.

Föreningen har rekonstruerat en mindre helhet, den s.k. Bäckska fäbodställstomten.

Innanför gärdslet finns:

  • Vester-Sandströms stuga, tidstypiskt inredd.

  • Bäcks fäbodstuga, tidstypiskt inredd.

  • Vikmans stuga, under uppförande.

  • Vester-Sandströms fähus, med äldre tiders fähusattiraljer.

  • Två lador.

  • Jordkällare.

  • Två brunnar.

  • Ett antal gamla rönnar, vilka utgjorde gårdsträd under den förra  fäbodtiden, samt törnrosor och diverse andra kulturväxter som inplanterats vid 1900-talets början.

Utanför gärdslet finns följande servicebyggnader:

  • Mattjus-Olins stuga, den har i motsats till de andra byggnaderna hela tiden stått på platsen. I stugan finns föremål från den förra fäbodtiden, skriftlig information av stället samt om fäbodväsendet i allmänhet, jämte foton såväl äldre som nyare fäbodtider.

  • Olins fähus, innehåller bl.a. en fungerande pärthyvel, släde, häckkärra mm.