Klicka här för att lära dig mer om Fagerbacka Fäbodställe.


Fagerbacka

Fagerbacka fäbodställe är Österbottens enda kvarvarande fäbodby.

Fäbodar var förr vanliga i nejden; det ovanliga med Fagerbacka är att där fanns en fäbodby, vanligtvis fanns fäbodarna utspridda var och en.

Fäbodväsendet var en viktig del av äldre tiders jordbruk, bönderna höll under sommarmånaderna merparten av sina djur vid fäbodarna för att spara betet hemmavid.

Fagerbacka Fäbodställe.

Senast uppdaterad: 12.04.2014